foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Дане історичне дослідження стало результатом багатьох різнобічних оцінок релігійного життя на Івано-Франківщині протягом другої половини ХХ ст. Російські релігійні оглядачі це життя оцінювали тенденційно і однобоко. Не менш тенденційно і радикально оцінювали це життя і греко-католики. Свій погляд існував і з боку державної атеїстичної влади. Виходячи з цього, постала необхідність надання сучасної православної оцінки історичним подіям протягом останнього півстоліття. Оцінки не абстрактної, а правдивої на основі фактажу: архівних матеріалів, офіційних документів, та інших маловідомих джерел.
Дослідник теми, є вихідцем з Івано-Франківщини, тому ця тема, для нього виявилась насущною і вкрай необхідною. Події церковно-релігійного життя останнього часу були об’єктом особистої уваги дослідника. Протягом останніх десятиліть священниче служіння проводить батько дослідника, який і був ідейним натхненником у виборі і написанні саме цієї теми. Хоча тема не розкрита у повному обсязі, як цього хотілось, але це є перший крок у її розробці, і широкому дослідженні.
Виходячи із зібраного матеріалу необхідно зауважити , споконвічне українське Православ’я було в усі історичні часи двохтисячоліття. Пригнічене польською експансією після Берестейською унією, воно продовжувало існувати чи то в православних монастирях, чи то в окремих парафіях, родинах, та душах і серцях православних галичан.
Маючи Православну сутність, галичани не так трагічно перенесли наступ атеїстичних часів. Вони свідомо поставилися до офіційного повернення в Православ’я 1946 року. Зберігаючи в народі релігійність, набожність, віру в Бога вони зуміли організуватися і зберегти церковне життя. Господня воля у ці важкі часи послала мудрого керівника в особі Антонія (Пельвецького), який очолив церковне життя на Станіславщині і попровадив віруючий народ до християнської мети. Одвічна релігійність і набожність, притаманна галичанам допомогла церковній структурі Станіславської єпархії діяльно пережити важкі часи Станіславщини, реакційність і богоборність хрущовщини; переслідування та утиски брежнівщини.
Якщо порівняти 40-50-ті з 80-ми роками не можна не відзначити визначних результатів церковного росту церковного життя, не зважаючи на переслідування з боку держави. Коли за діяльністю священика стежили: апарат уповноваженого, місцеві органи влади, атеїсти, активісти, це все чинило вагомі обмеження в діяльності духовенства. Але якими важкими ці роки випробовування не були, потрібно сказати, що всі діючі і зачинені храми утримувались віруючими в належному порядку. Священики вели активну пастирську роботу, наражаючи на себе переслідування з боку влади. Всі діти були хрещенні, більшість пар – вінчані, житла освячені. Довгі черги стояли до сповіді, ще більше до Плащаниці і освячення пасок. Найвище релігійна обрядовість по Україні збереглася саме в Івано-Франківській області. Щоб здобути вищу духовну освіту священикам приходилось їхати до далекої Москви та Ленінграду, але ніхто не рахувався з труднощами ідучи до мети. Саме ці священики, більше 80%, не вагаючись в 1989 році, зробили крок вияву національної свідомості, не перейшли в УГКЦ, а проголосили свої парафії Православними автокефальними. Це стало вагомим підґрунтям для побудови в сьогоденні Української Православної Церкви Київського Патріархату, як в Україні в цілому так і на Івано-Франківщині зокрема.
Ми живемо вірою в промисел Божий, і щиро переконані що в ці важкі роки випробовувань і поневірень галичани жили під дією Промислу Божого, та Силою Небесної допомоги. Сьогодні Православне Прикарпаття переступило в третє тисячоліття, переступило з цією небесною спадщиною, з вірою в промисел Божий і Силу Небесної Благодатної допомоги.
 
 
Архиєпископ Станіславський і Коломийський
Антоній (Пельвецький)
 
Народився майбутній Владика 27 січня 1897 року в с. Нагірянці Чортківського району Тернопільської області в селянській родині, де отримав побожне, християнське виховання. Початкову освіту здобув у народній школі в Ягольниці, атестат зрілості одержав у Тернополі. Богословську освіту розпочав у Римі, а потім перейшов до духовної семінарії в Станіславі. По закінченні семінарії 26 квітня 1925 року був рукоположений на священика. Викладав Закон Божий в школах, призначенний настоятелем парафії у Петликівцях, Пробіжні та Копичинцях, де з 1938 року був одночасно і гусятинським деканом.
Щира пастирська ревність, братолюбне ставлення до духовенства та мирян здобули йому велику пошану у віруючих і авторитет у духовенства.
В 1945 році член Ініціативної групи по возз’єднанню греко-католиків з Православною Церквою. В лютому 1946 року в Києві рукоположений на єпископа Станіславського. Брав участь у підготовці та проведенні церковного собору у Львові 8-10 березня 1946 року
В 1954 році возведений в сан Архиєпископа.
Помер архиєпископ Антоній 3 лютого 1957 року. Похорон відбувся 7 лютого, за участю 4 архиєреїв та 148 священиків. Похоронено тлінне тіло Владики Антонія на Станіславському Українському кладовищі у гробниці. В 1985 році відбулося перезахоронення на новому міському кладовищі. В 1988 році над могилою архиєпископа Антонія вперше за багато років радянської влади, архиєпископом Макарієм (Свистуном) та всіма благочинними було відслужено заупокійну панахиду з покладанням вінків.
Пам’ять про першого православного єпископа завжди живе в серцях віруючих і священиків, передається з покоління в покоління.
Православний вісник. 1957, – № 2. – с. 41
Архиєпископ Івано-Франківський і Коломийський
Йосиф (Савраш)
Народився майбутній архипастир 24 квітня 1909 року в родині службовця в с. Чернієвці, Лисецького району біля обласного центру. Закінчив в 1927 році гімназію і отримав атестат зрілості в Станіславі. Після закінчення Йосиф вступає до Станіславської духовної семінарії. Як здібного вихованця його посилають у 1928 року продовжувати богословську освіту до Інсбруку (Австрія). Повернувшись до Станіслава він в 1932 році приймає священний сан, а в 1936 році у Львівському університеті дисертацію і здобуває вчений ступінь магістра.
Молодий священик спочатку залишається на душпастирській праці в Станіславі, а потім займає парафію в м. Золотий Потік у Підлужжі, а від 1946 року в м. Снятині. Активно підтримував Ініціативну групу, був учасником Львівського Собору. В 1948 році нагороджений саном протоієрея і палицею.
Після смерті архиєп. Антонія (Пельвецького), був висвячений на єпископа Станіславського і Коломийського, 3 серпня 1957 року.
Архиєпископське служіння Владики Йосифа припало на нелегкий час для Православної Церкви, тиск держави на Церкву, закриття храмів, переслідування духовенства. Владика Йосиф зумів вистояти і втримати єпархію на своїх позиціях.
В 1965 році єпископа Йосифа було возведено в сан архиєпископа.
В 1982 році архиєпископа Йосифа відправлено на покій.
Помер Владика в 1983 році, похований в своєму рідному селі Черніїв.

БІБЛІОГРАФІЯ
 
І.Архівні джерела
Центральний Державний Архів вищих органів влади та
Управління України.
Архів уповноваженого по УРСР
Фонд4648
Опис 1
1. Спр.14.Специальные донесения уполномоченых по областям Украинской ССР о религиозных праздниках и случаях религиозного суеверия за 1956год.—292 арк.
2. Спр.61.Переписка с патриаршым экзархом на Украине по вопросам относящимся к деятельности церкви за 1950 год.—23 арк.
3. Спр.73.Решение исполкомов областных Советов депутатов трудящихся,заключения уполномоченых Совета и протоколы Совета на изъятия у религиозных обществ зданий и на снятие с регистрации религиозных обществ по Ровенской,Сталинской,Станиславской и Сумской областях.1951год. Т.VI.—300 арк.
4. Спр.88.Решение исполкомов областных Советов депутатов трудящихся, заключения уполномоченых Совета и протколы Совета на изъятие у религиозных обществ зданий и на снятие с регистрации религиозных обществ по Станиславской области за 1952 год.—312 арк.
5. Спр.105.Документи на снятие с регистрации религиозных обществ и закрытия молитовных домов (решение исполкомов местных Советов, заключения уполномоченых, выписки из протоколов заседаний Совета) по Сталинской,Станиславской,Сумской и Тернопольской областям за 1953 год. Т.VIII.—319 арк.
 
6. Спр.119.Решние исполкомов областных Советов депутатов трудящихся, заключение уполномоченых Совета и протоколы Совета на изъятие с регистрации религиозных обществ по Ровенской ,Станиславской областям. Т.V.—353 арк.
7. Спр.132.Документы на снятие с регистрации религиозных домов (решение исполкомов местных Советов, заключения уполномоченых ,выписки из протоколов заседаний Совета) по Станиславской области за 1955 год.—200 арк.
8. Спр.144.Специальные донесения уполномоченых Совета по областям Украинской ССР о религиозных праздниках и случаях религиозного суеверия за 1956 год.—292 арк.
9. Спр.151.Статистические сведения о количестве православных церквей, молитовных домов и монастырей по Украинской ССР по состоянию на 1января 1954 года.—184 арк.
10. Спр.157.Докладные записки ,справки и информации представленные уполномоченым Совета по Украинской ССР в высшие правительственные и партийные органы республики и в Совет по делам русской православной церкви за 1957 год.—37 арк.
11. Спр.185.Статистические сведения о количестве православных церквей и молитовных домов и монастырей по Украинской ССР по состоянию на 1 января 1959 года.—151 арк.
12. Спр.187.Переписка с Советом по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по вопросам относящихся к деятельности церкви за 1959 год.—35 арк.
13. Спр.200.Стастические сведения о действующих церквях и молитовных домах и монастырях по областям Украинской ССР по состоянию на 1января 1960 года.—175 арк .
14. Спр.239.Информационные докладные записки и справки областных уполномоченых Совета о религиозной обстановке ,процессах и явлениях происходящих в рлигиозных организациях,о состоянии контроля за выполнением законодательства о культах по областях Украинской ССР за 1961 год.—91 арк.
15. Спр.323.Информации ,докладные записки и справки уполномоченого Совета по Украинской ССР представленные в высшие правительственные и партийные органы республики о религиозной обстановке,о процессах и я влениях происходящих в религиозных организациях о состоянии контроля за выполнением законодательства о культах .1962 год.—254 арк.
16. Спр.358.Специальные донесения уполномоченых Совета по областям Украинской ССР о религиозных праздниках и случаях религиозного суеверия.1962 год.—154 арк.
17. Спр373.Перписка с Советом по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР по вопросам относящимся к деятельности церкви за 1963год.—13 арк.
18. Спр.374.Информации представляемые уполномоченым Советом по Украинской ССР в высшые правительственные и партийные органы УССР.—218 арк.
19. Спр.408.Документы об использовании бывшых церковных зданий снятых с регистрации по областям Украинской ССР за 1963 год.—101 арк.
20. Спр.422.Информации представляемые уполномоченым Совета по Украинкой ССР в высшие правительственные и партийные органы УССР и в Совет о положении и деятяльности церкви и духовенства за 1964 год.—282 арк.
21. Спр.423.Документы на снятие с регистрации религиозных обществ и закрытие молитовных домов по областям Украинской ССР за 1964 год.Т.I.—402 арк.
22. Спр.429.Специальные донесения уполномоченых Совета по областям Украинской ССР о религиозных праздниках и случаях религиозного суеверия за 1964 год.—135 арк.
23. Спр.448.Документы о ходе выполнения уполномочеными Совета по областям Украирской СС Р Постановления Президиума Верховного Совета УССР от 13.8.65 г. « О некоторых фактах нарушения Социалистической законности по отношению к верующим .» Решения,информации, докладные записки за 1965 год.—54арк.
 
Опис 2
24. Спр. 12.Переписка с Советом по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по вопросам снятия с регистрации и религиозных опществ и закрытия молитовных домов по областям Украинской ССР за 1946 год.—86 арк.
 
Опис 3
 
25. Спр.8.Информации уполномоченого Совета о ходе подготовки и воссоединении униатской церкви с русской православной церковью в Западных облостях Украины.—166 арк.
26. Спр.104.Информации и справки уполномоченого Совета по Украинской ССР и областным уполномоченым Советам, переписка о воссоединении униатской церкви с русской православной церковью в Западных областях Украины за 1946 год—97 арк.
 
Опис 5
27. Спр. 32. Циркулярные –инструктивные письма Совета по делам религий при Совете Министров СССР и уполномоченого Совета по Украинской ССР уполномоченым Совета по областям УССР за 1967 год.—33 арк.
28. Спр.34. Докладные записки ответственных работников уполномоченого Совета по Украинской ССР по обследованию работы областных уполномоченых Совета . 1967 года.—224 арк.
29. Спр. 84. Докладные записки ответственных работников уполномоченого Совета по Украинской ССР по обследованию работы областных уполномоченых Совета за 1968 год.—224 арк.
30. Спр. 183. Докладные записки ответственных работников уполномоченого Совета по Украинской ССР по обследованию работы областных уполномоченых Совета. 1970 год.—143 арк.
31. Спр. 239. Информации областных уполномоченых Совета о состоянии и мерах по обеспечению учета и сохранности молитовных зданий на територии Украинской ССР являющихся памятниками истории и культуры,и находящегося в них культового имущества за 1971 год.—71 арк.
32. Спр. 397. Документы о деятельности исполнительных органов и церковного актива религиозных объединений русской православной церкви на територии Украинской ССР.1974 год.—166 арк.
 
Опис 7
33. Спр. 23. Информации, докладные записки,справки поступающие от уполномоченых Совета по областям и г.Киеву о религиозной обстановке, о состоянии контроля за соблюдением законодательства о культах за 1976 год.—256 арк.
34. Спр. 45. . Информации, докладные записки и справки Совета, представляемые в правительственные и партийные органы о религиозной обстановке, о положении и деятельности религиозных объединений в республике за 1977 год.—113 арк.
35. Спр. 50. Информации, докладные записки, справки поступающие от уполномоченых по областям и г.Киеву о деятельности зарегистрированых общин,о процесах и явлениях происходящих в религиозных объединениях в 1977 году.—56 арк.
36. Спр. 75. Информации, докладные записки, справки поступающие от уполномоченых Совета по областям и г.Киеву о религиозной обстановке, о состоянии контроля за соблюдением законодательства о культах в 1978 году.—159 арк.
37. Спр.84. Докладные записки, справки работников апаратаСовета о результатах изучения религиозной обстановки в областях, работы уполномоченого Совета, проверки жалоб и заявлений граждан и по другим вопросам. 1978 год.—145 арк.
38. Спр. 102. Информации, докладные записки и справки поступающие от уполномоченых по областям и г.Киеву о деятельности зарегистрированых религиозных общинах, о процесах и явлениях происходящих и религиозных объединениях за 1979 год.—264 арк.
39. Спр.109. Докладные записки , справки работников апарата Совета о результатах изучения религиозной обстановки в областях и проверки работы уполномоченых Совета за 1979 год.—115 арк.
40. Спр. 155. Сведения, информации поступившие от облисполкомов и уполномоченых Совета о ходе освоения недействующих культовых зданий, переписка по этим вопросам.1980 год.—110 арк.
 
Центральний державний архів громадських організацій України
ЦК Компартії України
Фонд 1
Опис 23
41. Спр.2846. Отчёты о работе уполномоченого Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Украинской ССР.—200 арк.
42. Спр.4555.Отчёты о работе и другие материалы уполномоченого по делам русской православной церкви и по делам религиозных культов при Совете Министров СССР по Украинской ССР.—394 арк.
43. Спр.5069.Вопросы вероисповедания.Церкви и молитовные дома.—104 арк.
 
Опис 24
44. Спр.783.Вопросы вероисповедания.Церкви и молитовные дома.—400 арк.
45. Спр.4263.Копии исходящие письма ЦК КПСС ,справки от дела ЦК КПУ, информации обкомов КП Украины, Уполномоченого Совета по делам русской православной церкви при СМ СССР по УССР и Уполномоченого Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Украинской ССР-о церквях и религиозных праздниках,сектантских религиозных общинах.—300 арк.
 
Центральний державний архів Івано-Франківської області
Фонд р-388
Опис 1
46. Спр.129.Інформації, довідки, доповідні записки, орієнтовки, відомості зв’язані з релігією направлені в місцеві радянські та партійні органи за 1977рік.—193 арк.
47. Спр.152.Інформації ,доповідні записки, орієнтовки, відомості зв’язані з релігією направлені в місцеві радянські і партійні органи в 1981 році. –96 арк.
48. Спр.153.Інформації ,довідки ,доповідні записки надіслані в союзну і республіканську Ради в справах релігій в 1981 році.—143 арк.
49. Спр.160.Інформації, доповідні записки, орієнтовки, відомості зв’язані з релігією направлені в місцеві радянські і партійні органи за 1982 рік. –102 арк.
50. Спр. 161. Інформації, довідки, доповідні записки надіслані в союзну та республіканську Ради у справах релігій в 1982 році.—38 арк.
51. Спр.165. Перспективний план освоєння колишніх культових приміщень і знесення тих ,що знаходяться в аварійному стані на 1982-1985 роки.—30 арк.
52. Спр.171. Інформації, довідки, доповідні записки надіслані в союзну та республіканську Ради у справах релігій в 1983 році.—28 арк.
53. Спр.182. Інформації, довідки, доповідні записки надіслані в союзну та республіканську Ради у справах релігії в 1987 році.—151 арк.
54. Спр. 209. Статистичний звіт та інформації про стан релігії за 1987 рік. Т.І—229 арк.
Фонд р-388 сч
Опис 2
55. Спр. 32. Материалы по воссоединению греко-католической церкви с православной по Станиславской области.—173 арк.
56. Спр. 63. Постановление, дерективы, инструкции Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР 31 декабря 1947 года.—117 арк.
57. Спр. 110. Материалы на лиц поступающих в духовные учебные заведения.—89 арк.
Фонд р-389 сч
Опис 2
58. Спр. 23. Отчет Станиславского епархиального управления и отчет об использовании приходо-расходной сметы в целом по епархии и в разрез церквей за 1959 год.—29 арк.
59. Спр. 24. Инструкции Совета по делам русской православной церкви по применению законов и постановлений правительства СССР косающихся религиозных культов и переписка с советскими органами о снятии с регистрации религиозных общин. 1960 год.—245 арк.
60. Спр. 36. Копии проповедей, отчетов священников, акты проверок церквей, протоколы соборчиков и указаний епископа и другие документы представленные священниками в епархиальные управления.—273 арк.
61. Спр. 76. Материалы Ивано-Франковского Епархиального Управления за 1966 год.—323 арк.

Друковані джерела
 
1. Архиепископ Станиславский и Коломыйский Антоний (некролог) // ЖМП.-1957.-№3.-15-18 с.
2. Архієрейська хіротонія та інтронізація преосвященнішого Йосифа, єпископа Станіславського і Коломийського // Православний вісник .-1957.-№8-9.-227-238 с.
3. Відвідини Високопреосвященнійшим Філаретом Митрополитом Київським і Галицьким Екзархом України Івано-Франківської єпархії 14-16 вересня 1968 року // Православний вісник.- 1968.-№12.- 6-8 с.
4. Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета // Інформаційний бюлетень. Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату.-2000.-№7.-2-3 с.
5. Враження про паломництво // Православний вісник.-1969.-№1.-28-31 с.
6. Два наші владики // Єпархіальний вісник Л.-1946.-№5.-6-10 с.
7. Державний Архів Івано-Франківської області. Путівник. видання друге. К.,1983.-235 с.
8. Історія міст і сіл України в 26 томах.-К.: Інститут історії АН УРСР,1971, т. VIII (Івано-Франківська обл.).-699 с.
9. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 1898-1971,изд.8-е доп. и исп. -М.: Политиздат, 1972.-Т.8 (1954-65).-567 с.
10. Львівський Церковний Собор. Документи й матеріали 1946-1981.К.:Видання Патріаршого Екзарха всієї України, Митрополита Київського і Галицького, 1984.-216 с.
11. Наречение и хиротония архимандрита Григория / Закаляка / // ЖМП.-1956.-№11.-15-19 с.
12. Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения. Постановление ЦК КПСС // Правда.-11.ХI.1954.-№315 (13248) .
13. Определение Священного Синода // ЖМП .-1959.-№6.-29-30 с.
14. Определение Священного Синода // ЖМП .-1982.-№11.-2-4 с.
15. Определение Священного Синода от 11.ІХ.1956 // ЖМП.-1956.-№10.
-2-4с.
16. Определение Священного Синода от 17.VI.1957 // ЖМП .-1957.-№7.
-4-6 с.
17. Определение Священного Синода от 17-19.Х.1955 // ЖМП.-1955.-№11.-1-3 с.
18. Определение Священного Синода от 24.Х.1954 // ЖМП.-1954.-№12.
-6-7 с.
19. Постанова про управління Руською Православною Церквою // Єпархіальний вісник. Л.-1947. -№7.-195-199 с.
20. Правда про унію. Документи і матеріали.Львів,: “ Каменяр ”,1981.-421 с.
21. Спільне послання трьох владик // Єпархіальний вісник. Л.-1947.-№2.
-34-39 с.
22. Спільне послання трьох владик // Єпархіальний вісник.Л.-1947.-№3.
-65-69 с.
23. Телеграммы из Львова // ЖМП.-1953.-№12.-8-10 с.
24. Три дні в Київі // Православний вісник.-1968.-№12.-9-12 С.
25. Указы и назначения // ЖМП.-1946.-№6.-14-15 с.
26. Хроніка // Єпархіальний вісник. Л.-1946.-№4.-30-33 с.
 
 
 
 
 
Використана література
 
1. Бабій В. Замки Богородчанського краю. Історичний нарис. - Івано-Франківськ, 2000.-15 с.
2. Василевский Л. Современная Галиция. - Спб., 1900.- 231 с.
3. Вегеш М., Остапець Ю., Хоменко О. Громадсько-політична, церковна і культурно-освітня діяяльність митрополита Андрея Шептицького.-Ужгород, 1998.- 148с.
4. Вергун Д. Что такое Галиция?- Петроград, 1915.-123 с.
5. Відгомін річниці Львівського Собору на Кіровоградщині // Єпархіальний вісник. –Л.,1947.-№5-6.—190-192 с.
6. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. В4-х т.,5 кн. - Репринт. Вид.-К.: Либідь, 1998. Т.2 с.
7. Возняк С. Як пробудилося українське життя за Австрії. - Л., 1924.-185 с.
8. Галиция до Великой Европейской войны. Составил Э.С.Вульфсон.-М.,1915.-173 с.
9. Галич та його довкілля. Довідник-путівник..— Галич, 1997.—108 с.
10. Галуха Л. Особливості Автокефалії та інситуалізації Православної Церкви в Польщі (1918-1939).—Дис…к.і.н..-К.,1997.-145 с.
11. Голодний М. Радянське законодавство про релігійні культ -- К.: Видавництво політичної літератури України, 1968.—111 с.
12. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. -Івано-Франківськ, 1992.Т.І.-183 с.
13. Димитрій (Рудюк) ігумен. Візит Святійшого Патріарха на Івано-Франківщину // Православний вісник.—1998.-№7-8.—10-13 с.
14. Зубрицький М. Причинки до історії руського духовенства від 1820 до 1853 рр.-Л., 1909.- 105 с.
15. История Русской Церкви. Цыпин В. прот. История Русской Церкви 1917-1997.—М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1998 — 837 с.
16. Йосиф, архиєп. Сліди Православ’я по історичних пам’ятках Станіславської єпархії // Православний вісник 1961.-№12.-21-32 с.
17. Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-визвольного руху 40-50х років ХХ століття.—Львів,2000.— 217
18. Кметь В. Галицька єпархія в ХІ-ХІІІ ст .// Православний вісник.-2000.-№11-12.-45-51 с.
19. Кметь В. Дворний єпископ з рамени в митрополита.: До 460-ліття хіротонії першого Львівського Православного владики Макарія ( Тучапського ) // Православний вісник .-2000.-№5-6.-58-74 с.
20. Конференції архиєреїв Української Греко-Католицької Церкви ( 1902-1937 ).- Л.: Свічадо.1997.-105 с. Редактор Андрій Кравчук.
21. Кугутяк М. Галичина: сторинки історії. Нарис суспильно-політичного руху ( ХІХ ст.-1939 р.)- Івано-Франківськ , 1993.-125 с.
22. Лаврик В. доктор. На Свято-Володимирівський шлях // Діяння собору Греко-Католицької Церкви у Львові 8-10 березня 1946 р. Видання президії собору.-Л., 1946.- 173с.
23. Мельничук П. Владика Григорій Хомишин .-Л.: Місіонер , 1997.-395 с.
24. Миронюк И. Из жизни Западно-украинских епархий // ЖМП .-1951.-№11.—9-13 с.
25. Мончаловский О. Житие и деятельность Иоанна Наумовича.-Л.,1899.- 230 с.
26. Назарко І. Київські і Галицькі митрополити. Біографічний нарис (1590-1960 ). - Рим, 1962.-120 с.
27. Огієнко І. професор. Історія українського друкарства. Історично-бібліографічний огляд українського друкарства XV-XVII вв. -Вінніпег,: видання друком н.т. “Волинь”, 1983.- 418 с. с.
28. Павлов С. В., Мезенцев К В., Любіцева О .О. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних та філософських факультетів вищих навчальних закладів.—К.:Арт ЕК.1998.—504 с.
29. Пастирнак Я. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850-1943 рр // Ювілейне видання присвячене 1100-літтю Галича. - Івано-Франківськ,: Плай, 1997.-350 с.
30. Петрук О. Ми повинні бути гранично чесними з собою // Вірою.—1995.-№9 (35).— 3-6 с.
31. Повх Н.Г., Чернявська Л.І. Івано-Франківський музей історії релігії та атеїзму. Путівник. – Ужгород, видавництво “Карпати”, 1982. – 78 с.
32. Семен В. Савчук і Юрій Мулик-Луцик Історія Греко-Православної Церкви в Канаді. Т.ІІ. Період зародження ідеї оснування УГ-ПЦ в Канаді.—Вінніпег: Видав. Спілка “Еклезія”, 1985. – 783 с.
33. Слабий Б. Карби Отчої землі.- Івано-Франофранківськ.1994.-41 с.
34. Смирнов М. Судьба Червоной или Галицкой Руси до соединения ея с Польшей 1387.-Спб.,1860.-153 с.
35. Стоколос Н. Динаміка полонізації і українізації Православної Церкви в Польщі у міжвоєнний період ( 1919-1939 рр.) – Дис... к.і.н..- К.,1996.-168 с.
36. Томашевський С. Матеріали до історії Галичини. - Л., 1901.-248 с.
37. Трохимович М. Спроби універсальної унії 1623-1629 рр.// Православний вісник.-1978.-№7.-26-29 с.
38. Уткін О. І. Львівський Церковний Собор 1946 р. в контексті тогочасних політичних реалій // Український історичний журнал.—1998.-№5.— 99-110 с.
39. Федунків З. Галицький релігійний центр: передумови виникнення, статус та головні етапи історії : “ Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України”. Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції - Галич,: Плай, 1998.-258 с.
40. Хавлюк М. Угорницький монастир. - Коломия,: Вік,11996.-20 с.
41. Целевич Юліан . Історія Скиту Манявського.Львів,1887. Передрук здійснено з благословення Владики Андрія Митрополита Галицького, керуючого справами Івано-Франківської єпархії. - Івано-Франківськ, 1993.-136 с.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2