foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Ірина Преловська,
к. і. н., ст. н. сп. Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, пров. н. сп. відділу науково-історичних досліджень Національного заповідника
"Софія Київська",викладач Київської Духовної Академії УПЦ Київського Патріархату.
 
Як кваліфікує цю організацію релігієзнавчий словник (Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С. 291), Свідки Єгови – це “одна з пізніх течій протестантизму, яка виникла в США наприкінці 19 століття”. У 1884 р. було зареєстровано її керівний орган – “Товариство Вартової башти, Біблії і Брошур”, яке очолювали Чарлз Руссель (1884-1916), Дж. Рутерфорд (1916-1942), Н. Кнорр (1942-1978), Ф. Франц (1978-1990). З 1990 р. президентом “Товариства” є М. Геншель.
Вивчення Біблії, досліджень т. зв. “ознак часу” є стрижнем вчення Свідків Єгови. У ХХ столітті організацією ключовими роками було визнано 1914 р., який став “початком кінця” і моментом “приходу Ісуса Христа на землю”, а 1975 р. був визначений як рік закінчення 6000 періоду людської історії і приготуванням до Нового Божого світу і “теократичного правління на землі Ісуса Христа”. Але й цьому має передувати Армагеддон – всесвітня божественна війна іще за життя нинішнього покоління.
У зв’язку з цим у проповідницькій діяльності головну увагу зосереджується на глобальних проблемах сучасності, гострота яких асоціюється з наближенням людства до Армагеддону, а можливість їх вирішення – із встановленням Царства Божого на землі, де авангардом організаційного вирішення майбутнього устрою проголошується саме організація Свідків Єгови. Саме побудовані ними т. зв. “Вефилі” (“будинки Бога”), в тому числі й на території колишнього СРСР, повинні стати “осередками влаштування Царства Божого на землі” завдяки їх організації і, певним чином, проголошеній “богообраності”.
У ставленні до політики, ідеології, інших релігій Свідки Єгови зараз дотримуються принципу нейтральності й ізоляціонізму, який проте не заважає їм піддавати критиці фашизм, расизм, комунізм, тоталітаризм, клерикалізм. Вони критикують релігійні догмати інших церков, віровчення про Св. Трійцю, безсмертність душі, пекло, чистилище, рай, відкидають як незгідні з Біблією всю традиційну обрядовість і культ.
Під керівництвом головного центру Свідків Єгови, який знаходиться в Брукліні (США) в усьому світі працює близько 120 філій колишнього – “Товариства Вартової башти, Біблії і Брошур”. У 230 країнах працюють на кошти центрального осередку більше 7 мільйонів єговістів.
В Україні перші громади зўявилися у 1920-х рр., в основному на Західній Україні. Цьому сприяли реемігранти з США та Канади, які започаткували перші осередки, що підпорядковувались крайовому бюро в Лодзі (Польща). Після заборони їх діяльності як в радянський період, так і в період німецької окупації, Свідки Єгови відновили свою діяльність в Україні у 1991 р., коли було дозволено їх реєстрацію. В січні 2004 р. в Україні було 579 зареєстрованих і 339 незареєстрованих громад, 1936 священнослужителів, 233 недільних школи.
Виходячи з первісної назви “Товариства Вартової башти, Біблії і Брошур” головну увагу всіх, хто належить до Свідків Єгови, або співчуває їх діяльності, зосереджено на вивченні чисельної друкованої продукції Товариства. Для цього графік життя кожного з членів підпорядковано недільному календарному плану відвідин, зустрічей у місцевому зібранні, участі в проповідництві, зустрічам по приватним оселям та самостійному вивченні видань, яке всіляко стимулюється в середовищі місцевих зібрань.
Через декілька років перебування в місцевому зібранні або спілкування з Свідками Єгови через активну видавничу діяльність Товариства у кожного накопичується спеціалізована бібліотека різноманітних видань. Всі видання можна розділити на книжки, журнали, календарі та листівки. В свою чергу вони поділяються на декілька видів.
Книжки: тематичні, навчальні посібники, дитячі видання, методичні посібники для повноправних членів громад, пісенники, щорічні звіти, енциклопедії; журнали “Вартова вежа”, “Пробудись!” та тематичні збірники журнального формату; настінні календарі; листівки – невеликого формату, як правило з висвітленням одного важливого питання.
Найбільш масовим видом друкованої продукції є журнали “Вартова вежа”, “Пробудись!” та тематичні збірники журнального формату. “Вартова вежа” розрахована, так би мовити, на “богословську освіту”, оскільки щотижня на загальних зборах колективно розбирається одна з програмних статей, коли обов’язково зачитуються вголос всі вказані і статті цитати з Святого Письма, яке є обов’язковим елементом цих навчань і взагалі повинно постійно бути під руками кожного члена громади.
До речі цим пояснюється велика кількість кольорових позначок в кишенькових Бібліях, оскільки це дозволяє швидко знайти потрібну цитату. Цю навичку відпрацьовують тривалий час, користуючись методикою тематичних навчань і таким чином у людей, які як правило не мають не тільки богословської освіти, але й іноді ніякої іншої, окрім середньої, завдяки відпрацьованим методикам і постійному тренуванню непогано виходить швидко знаходити відповідну до розмови цитату і навіть вести полеміку.
Після перших років діяльності у пострадянських країнах, де населення в основному належить до Православ’я, виникли проблеми з самими примірниками Біблій, які викликали обурення і звинувачення в тому, що Свідки Єгови використовують “перекручені”, “американські” Біблії. Тому, врахувавши цю обставину, в організації зараз використовують Біблії виключно російського чи українського друку.
Всі числа “Вартової вежі” є тематичними і стосується розгляду всіх важливих проблем організації Свідків Єгови. Це ґрунтовне вивчення всієї Біблії (“Чи знаєте Ви істину?”, “Засади істинної віри”, “Завдяки кому зўявилася планета Земля?”, “Різдво без Христа?”, “Хто насправді вірить Біблії?”, “Останні дні життя Ісуса на землі”), проблеми вивчення ознак наближення Армагеддону (“Чи загине наша планета?”, “Звідки чекати справжнього миру?”, “Чи правда, що це останні дні?”, “Хто такі вісники миру?”), злободенні питання сучасних соціальних проблем (“Чи може багатство принести щастя?”, “Чи можна надати Вашому життю більше сенсу?”, “Чи винуватий диявол у наших хворобах?”, “Криза довіри, в чому причина?”, “Що таке фундаменталізм і чому він розповсюджується?”, “Істина змінює життя”) та ін.
В свою чергу кожний примірник “Вартової вежі” складається з програмної статті, кількох богословських розвідок з чисельними посиланнями на Святе Письмо, невеликих статей з нагальних питань, історичних розвідок з історії християнства або персоналій християнських святих, біографічних нарисів з життя найстаріших проповідників, історії їх гонінь і переслідувань в різних країнах, зокрема в СРСР в радянський період.
Завжди зазначається тираж кожного числа, який на початку 2000-х рр. сягав близько 25 мільйонів примірників більше як на 80 мовах, зокрема для сліпих.
Інший часопис “Пробудись” на зібраннях Свідків Єгови не вивчається і тільки рекомендованим для читання. Серйозних богословських розвідок там не друкують. Натомість, хоча й витримані в дусі головних ідеологічних засад Товариства Вартової вежі, статті в цьому журналі мають більш інформаційний характер - стосунки батьків і дітей з поданням порад, як повинні чинити справжні християни згідно Святого Письма при конфліктних ситуаціях, яскраво оформлені статті про екзотичних тварин, рослин взагалі про світ живої природи, цікаві історії з життя підлітків та молоді (наприклад “Як я боровся із заїканням”, “Що робити, якщо батьки не дозволяють взяти шлюб”), географічні нариси про країни світу, новини в світі світової медицини, космічні дослідження, загальнокорисні поради при захворюваннях, листування з читачами.
Іноді друкуються випускні фото Біблійної школи Вартової вежі Галаад, яка готує проповідників для служіння в усьому світі і приймає на навчання представників всіх націй та рас.
Тематичні збірники журнального формату виходять періодично і маючи такий самий формат і вигляд як “Вартова вежа” або “Пробудись!”, присвячені тільки одному з головних питань. Наприклад, це брошури “Як знайти шлях до повноцінного життя”, “Що від нас вимагає Бог”, “Ти можеш бути другом Богові”, “Чи кров може врятувати твоє життя?”, “Коли померла близька для тебе людина…”, “Чи буде колись світ без війни?”, “Свідки Єгови в ХХ столітті”, “Чи справді Бог опікується нами?” та інші.
Книжки, які друкуються Свідками Єгови також мають однаковий формат. Наприклад щорічні звіти організації також виходять окремою книжкою, яка складається із витягів зі звітів Організації по всьому світові, загального звіту за рік, огляду діяльності організації в окремих країнах (2-3 країни), листа-звернення керівної ради Свідків Єгови.
До тематичних видань останніх років книжкового формату належать тематичні та методичні видання. Тематичні висвітлюють окремі великі проблеми, які розраховані на тривале вивчення впродовж 20-30 занять, іноді більше. Зокрема це книжка, яку присвячено життєпису Ісуса Христа (“Найвидатніша людина усіх часів”, 1996 р.) і яка складається з 133 занять.
Прекрасна поліграфія, доступна і проста мова дозволяє використовувати цю книжку для широкого кола потенційних прозелітів.
До спеціально дитячих видань відносяться яскраво оформлені видання “Моя книга біблійних розповідей” (1993 р.) та “Слухайте великого Вчителя” (1995 р.). Ці видання розраховані на маленьких дітей і мають на меті сформувати в них певні релігійні уявлення. Спілкування з Свідками Єгови показало, що засвоєні в ранньому віці постулати стають основою для світогляду дорослих людей, які вже не сприймають інших пояснень чи спроб навернути їх в православну традицію.
Деякі тематичні видання розраховані на досить високий рівень сприйняття наукових досліджень. Це книги “Життя – як воно виникло? Шляхом еволюції чи шляхом творіння?” (1992 р.), “Чи існує турботливий Творець?” (1998 р.), “Слухайте пророцтва Даниїла” (1999 р.), де подаються в адаптованій для широкого загалу останні відомості з астрономічних досліджень, бібліології, текстології Старого і Нового Заповітів з посиланням на оригінальні першоджерела з Британського музею та ін.
До видань, які спеціально спрямовані на поглиблене вивчення текстів Біблії та потрібного для організації Свідків Єгови розуміння Святого Письма та формування певного світогляду, відносяться книжки “Біблія: слово Бога чи людини?” (1998 р.) та підручник для навчання нових прозелітів “Знання, яке веде до вічного життя” (1995 р.).
До спеціального виду книжок, які існують в досить обмеженій кількості і видаються невеликому колу тих, хто давно займається проповідництвом в лавах організації і готовий для розуміння більш глибинних знань щодо устрою системи побудови Товариства Вартової вежі. Це видання “Об’єднані в поклонінні єдиному істинному Богові” (1989 р.), “Організовані для проведення служіння” (1990 р.) та найбільш цікаве видання “Настанови для Школи теократичного служіння” (1993 р.).
Всі ці видання спочатку виходили друком англійською мовою у 1980-х рр., а згодом були перекладені російською і ще пізніше – українською мовами для розповсюдження в країнах СНД. Питома вага російськомовних видань значно вища від україномовних. Але після побудови “Вефилю” в Львівській області можливо збільшиться кількість україномовних видань.
Таким чином можна твердити, що після падіння “залізної завіси”, яка стримувала наплив всього доброго і поганого з вільного світу до СРСР, Православна Церква в СРСР і з 1991 р. в Україні опинилася в стані неготовності протистояти добре організованим і фінансованим організаціям протестантських осередків з-за кордону. Швидкому розповсюдженню цих організацій, зокрема Свідків Єгови сприяли численні фактори, серед яких були обставини, в яких перебувала Православна Церква в СРСР з майже повним унеможливленням вести масову роботу серед віруючих і невіруючих та друкувати навіть необхідні для церковного життя видання, не кажучи про масові форми.
За часи боротьби Православ’я за можливість нести Слово Христове в тоталітарному суспільстві, закордонні організації мали можливість вдосконалювати форми масової пропаганди, використовувати найсучасніші засоби друку, комп’ютерну техніку, методичні рекомендації психологів, дизайнерів, лікарів, науковців та ін. Тому сучасні форми пропаганди мають успіх серед молоді в Україні, яка виростає в умовах активного розхитування православних традицій і поширення впливів глобалізації.
 

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2