foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Валентин Кальниш,
доктор медичних наук, професор,
 професор кафедри фізіології
Української військової медичної академії

Ключеві слова: психофізіологічні впливи, психологічні впливи, фізичні впливи, звукові впливи, світлові впливи, музичні впливи, зміна стану, нейро-лінгвістичне програмування, комп’ютерні впливи, спрямовані зміни свідомості.

Екологічна психологія - науковий напрям, що надає можливість спостерігати і вивчати особистісні проблеми як відображення взаємодії внутрішнього психофізіологічного та навколишнього світу.

 

Життю людини завжди загрожували різні небезпеки. Яскравими прикладами таких небезпек є землетруси, повені, урагани, локальні і глобальні конфлікти тощо. І сьогодні багато негараздів у тій чи іншій мірі пов’язуються з проблемами взаємин людини і довкілля [9]. У цьому плані дуже перспективним є нещодавно народжений, але вже впевнено стверджуючий себе науковий напрям - екологічна психологія, що надає можливість спостерігати і вивчати особистісні проблеми як відображення взаємодії внутрішнього психофізіологічного і навколишнього світу.

Але у теперішній час все більшого значення набувають не тільки фізичні, але й інформаційні взаємодії. Останнє викликано рядом причин, насамперед - глобальним поширенням дії засобів масової інформації, включаючи такі як телебачення, радіо тощо. Широке використання інформаційних машин - комп’ютерів, поширення комп’ютерних мереж, найбільш могутньою з який є мережа Інтернет, наявність великого переліку електронних носіїв інформації, що використовують комп’ютери та інші технічні засоби як відтворюючі пристрої, поширення комп’ютерних ігор і інших сучасних інформаційних засобів, вносить значну лепту у формування інформаційного середовища, що активно впливає на людину.

Особливістю сучасного періоду розвитку засобів масової інформації є значний вплив на формування інформаційної політики і створення інформаційних продуктів приватних осіб і організацій. Цілеспрямовані інформаційні компанії в друкованих виданнях та на телебаченні, скеровані окремими особами використання засобів інформаційного впливу в Інтернеті тощо дають змогу значно впливати на населення шляхом застосування спеціальних інформаційних операцій.

Формування інформаційної політики шляхом застосування спеціальних інформаційних операцій має істотні відмінності від звичайного інформування людини. Вони спрямовані на дезорганізацію її діяльності. Суть цих операцій - вплив на суспільну свідомість таким чином, щоб керувати людьми і змусити їх діяти проти своїх інтересів. Зараз інформація, передана за допомогою сучасних технічних засобів, швидше за все, служить мотивом, обґрунтуванням і виправданням дій, інтенсивним керуючим впливом, що дозволяє формувати поведінку багатьох людей. Тому розвиток «інформаційних технологій» є вагомим чинником, що сприяє генезу централізованого управління шляхом програмування сучасних соціальних процесів.

Умовно широкий спектр спеціальних впливів можна поділити на наступні категорії, значення яких ми докладно розглянемо далі:

 

1. Вплив деяких фізичних факторів інформаційного середовища. До них можна віднести: звукові феномени; інфразвук; вплив бінаурального ритму; музичні феномени тощо.

2. Світлові феномени. До них можна віднести: ефект світлових спалахів, ефект світлових мерехтінь, вплив кольору.

3. Комплексний психологічний і психофізіологічний вплив. Тут висвітлюються деякі широко вживані психологічні впливи, а також метод нейро-лінгвістичного програмування.

4. Конкретна реалізація психологічних та психофізіологічних методів, що включає: методи використання ефектів уваги, методи перевантаження пам‘яті в сполученні з прийомами нейро-лінгвістичного програмування, комп‘ютерні технології (комп‘ютерні ігри, комп‘ютерні віруси, Інтернет-технології).

 

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2