foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Святе Письмо в багатьох розділах веде мову про другий прихід Ісуса Христа. На це очікували вже перші християни. Святий Йоан закінчує Книгу Одкровень закликом, який відображає тугу за прихо­дом Ісуса:
«Говорить, хто свідчить це: Так, приходжу скоро. Амінь, прийди, Господи Ісусе!» (Од. 22, 20).
Учні Ісуса Христа неодноразово запитували, коли Він прийде вдруге:
«І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті й запитували: "Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу й кінця світу?"» (МФ. 24, 3).
У відповідь учні почули про події, які передуватимуть Його при­ходу:
«А про той день і годину НІХТО НЕ ЗНАЄ, АНІ АНГЕЛИ НЕБЕС­НІ, - лише один Отець» (МФ. 24,36).
Ісус Христос навіть звернув увагу апостолам, коли ті хотіли діз­натись про останній день:
«Він відповів їм: "Не ваша справа знати час і пору, ще, їх Отець призначив у своїй владі..."» (Дії. 1, 7).
Цих слів було достатньо апостолам. Вони ніколи не вираховували дати другого приходу Христа Спасителя. Сьогодні не бракує про­років, які всупереч Ісусовим словам, що «ніхто не знає про той день і годину», подають все нові й нові дати.
Основним завданням засновників організації Дослідників Святого Письма було переконати світ у тому, що Ісус Христос прийшов вдруге, але невидиме. Згідно з їх словами, Він перебуває на землі від 1874 р. Що ж примусило засновників вдатись до таких дій? Напевно те, що багато визначених термінів не збулось, тому й вирішили, всупереч Біблії, оголосити, що Ісус прийшов, але невидиме.
Подібного роду концепція є вигідна, адже ніхто не в стані це перевірити. А те, що вони суперечать Святому Письму, то над цим не журяться.
Брошура Свідків Єгови «Підготовлені до проповідництва» у IV частині на с. 44-47 описує, чому саме засновники організації вдались до такого кроку. Деякі уривки з названої брошури зацитуємо дослів­но, а тоді порівняємо їх з іншими уривками з брошур, які були напи­сані на кілька десятків років скоріше першими засновниками орга­нізації. Ось що пишуть Свідки Єгови: «У вирі великих промислових суспільних, економічних та релігійних змін вже давніше можна було почути голоси малих релігійних груп. Вони намагались відчитати знаки часу і подати інформацію про другий прихід Ісуса Христа».
У Сполучених Штатах Америки і в Європі різні групи адвентистів серйозно займалися проповідуванням видимого приходу Ісуса Хрис­та в 1873, або 1874 рр. Проте, сам засновник цього руху Вільгельм Міллер визнав помилковою визначену дату... Дали про себе чути ще й Інші рухи. Вони проповідували близький, але невидимий прихід Спасителя. Однією із них була група «Зесопсі айуепйзіа» («Прихиль­ники другого адвенту»), котра розпалася, коли у 1873 р Ісус не прий­шов. Керівником цієї групи був Н. Г. Борбоур... Вони друкували мі­сячник «ТЬе НегаМ ог Ше Могпіп§» («Благовісник ранку») Один із членів групи мав переклад Біблії Віа§1ои і помітив, що в Євангелії від Матфея (24, 27; 37; 39) слово, яке у Біблії Кіп§ татЄ8 перекла­дається як «прихід», тут було перекладено на «присутність». Для членів групи це було приводом, щоб доводити невидимий прихід Христа. При цьому, вони обов\'язково додавали, що цей прихід від­бувся в 1874 р... Невдовзі появилася інша група, яка доводила неви­диму присутність Ісуса Христа. Це були члени групи дослідників Біблії з Пітсбурга, штат Пенсільванія (СІЛА). Президентом руху дослідників Біблії був Ч. Т. Расселл.
Далі автор згаданої книжки цитує слова Расселла: «Ми почули себе глибоко засмученими помилкою, котрі очі­кували на видимий прихід Христа і навчали, що весь світ крім адвен­тистів, згорить у 1873 або 1874 рр. Подібне визначення дат і проповідування такої версії вилило бруд на нас і всіх, хто з нетер­пінням очікує і проповідує Небесне Царство» (с. 46).
Із цієї промови випливає, що Ч. Расселл сильно переймався визначенням дати другого приходу Христа. Він також вважав, що зганьбили і його організацію. Але далі автор книжки пише, що Бор­боур і Расселл видали спільну працю, в котрій підтверджують при­хід Христа у 1874 р. Ось про що пишеться у цій книжці:
«Згадана 194 сторінкова публікація написана спільно Борбоуром і Расселлем має назву «Три світи, або план спасіння»... У цій книжці чітко викладені їх думки, що друга присутність Ісуса Христа поча­лась невидиме у 1874 р. (с. 46-47)».
Сьогоднішніх керівників організації Свідків Єгови 1874 р., як рік приходу Христа, не зовсім влаштовує. Вони цю дату замінили на 1914 р. і при цьому посилаються на Святе Письмо. Ось цитата з книжки «Від втраченого раю до знайденого раю»: «Звичайно, ми б хотіли бачити, коли закінчились "визначені дні народів". Найперше мусимо дізнатись, як довго ці часи тривали. Біблія вчить, що «виз­начені дні народів» становлять "сім часів". Після закінчення цих "семи часів" могло початись Боже Царство. - Книга Даниїла 4, 20».
Як довго тривали ці «сім часів»? Свідки Єгови визначають це на підставі Книги Одкровення (12, 6; 14). У 14 вірші йдеться про час, часи і півчасу. Шостий вірш замість трьох і пів часу вираховує 1260 днів. «Сім часів» охоплюють два рази по 1260 днів, тобто 2520 днів. Чи «сім часів» можна прирівняти до 2520 діб? Ні. В Бога кожний день рахується за рік. Згідно Божого правила, вміщеного в Книзі Чисел (14, 34), «один рік за один день» буде рахуватись. Отже, 2520 днів є 2520 років. Тому «сім часів» триває 2520 років.
«Визначені дні народів» почались в 607 році перед народженням Ісуса Христа. Від 2520 віднімаємо 607 і у відповідь отримуємо 1914 р. після народження Христа. У Біблії цей рік є роком «визначених днів народів». Це була дата, коли Ісус Христос, маючи на це право, отри­мав Небесне Царство. Значить, у 1914 р. щось закінчилось і щось почалось, Що? Закінчилось 2520 років, тобто сім «визначених днів народів», а почалось Боже Царство в небі, де Ісус є Царем. У 1914 році невидимо прийшов Христос. До загалу вищезгаданих дат варто також додати ось цей вірш із Святого Письма:
«Одне нехай не буде заховане від вас, о любі: що ОДИН ДЕНЬ ПЕРЕД ГОСПОДОМ, ЯК ТИСЯЧА ЛІТ, і тисяча літ, як один день» (2 Пт. З, 8).
Якщо приймати ці слова дослівно, як це роблять Свідки Єгови, то треба прийняти, що тисяча літ - це один день. Виникає питання, чому Свідки Єгови вибрали вірші, де мова йде про один день як рік? Адже у зацитованому вірші Святе Письмо подає, що в Бога один день означає не тільки один рік, але також тисячі років. Виходячи з цього, можна 2520 днів прийняти за 2520 тисяч років.
Цим віршем святий Павло хоче довести нам, що Господь Бог не використовує жодних мірок для часу. Бог - це безконечність і саме так треба розуміти слова апостола. Вся теорія Свідків Єгови пішла намарно!
Проте, з брошури невідомо, звідки засновники теорії взяли 607 рік перед народженням Ісуса Христа. У цьому році мали початись «часи поган»; до нього Свідки Єгови додали 2520, після чого отри­мали 1914.
Ось про що написано в цій самій брошурі, на с. 171-172: «Земний Божий люд, тобто земне царство закінчилось, коли поганський цар знищив Єрусалим. Цим поганським царем був Навуходоносор, цар Вавілону. Він скинув із «престолу Єгови» Седенія, останнього ізраїльського царя і знищив місто. З того часу ніхто не сидів на «престолі Єгови», щоб бути Його представником на землі. Престол спорожнів. Коли в 607 р. перед народженням Христа вавілонський цар скинув Седенія, Єгова перестав володіти царством на землі. У цьому ж році закінчилось земне Боже царство. 607 р. став початком для "визначених днів народів"».
Автор брошури не подає, на чому ґрунтує свої думки, адже істо­ричні факти це заперечують. Історія вчить, що від 608 до 597 рр. на юдейськім престолі сидів передостанній король Йоаким. Натомість, усунення Навуходоносором з престолу короля Седенія було в 586 р. перед Христом. («Підручна Біблійна Енциклопедія» спільне опрацю­вання під редакцією о. доктора Євгенія Домбровського, Т. II , с. 130). 607 р. для своїх підрахунків Свідки Єгови вибрали тому, що саме цей рік їм підходив. Від 2520 відняли 607 і в результаті вийшло 1914. Але давайте повернемося до обліку «часів». У Книзі Одкровення св. Иоанна, в 12 розділі, в 14 вірші мова йде про «час, часи і півчас». «Часи» стали для Свідків Єгови ключем для обчислення року дру­гого приходу Христа. «Час» ототожнили з цифрою «1», «часи» - з цифрою «2» і «півчас» - «О, 5». Разом вийшло З, 5 часу. У цьому випадку можна погодитись, що «час» відповідає 1, а півчасу - 0, 5. Тоді чому вислів «часи» повинен становити «2»? Ми з успіхом 182
можемо до вислову «часи» підібрати довільне число, щоб в резуль­таті час, часи і півчасу дали нам 1260 днів. Наприклад, якщо прийня­ти за 1 час 40 днів, тоді буде 1 час, 30 часів і 0,5 часа, тобто 40+1200+20 днів, разом 1260 днів, про які згадує святий Йоан у Книзі Одкро­вення. Отже, не обов\'язково приймати 1260 днів за 3,5 часу, як це роблять Свідки Єгови.
Сім часів з пророцтва Даниїла (4, 16-20), на яке відкликуються Свідки Єгови, не мають нічого спільного з Жінкою з Книги Одкро­вення (12, 6; 14). Вірш із Книги Даниїла (4, 6-20) відноситься виключ­но до пояснення сна короля Навуходоносора.
Керівники організації Свідків Єгови замінили першу визначену дату другого приходу Христа з 1874 р. на 1914 р. В цьому році розпо­чалась Перша Світова війна і разом з нею пригноблення народів (листівка Свідків Єгови «Знак присутності Христа» с. З, 4). Зі Свя­того Письма знаємо, що другому приходу Христа буде передувати гноблення на землі.
У вищезгаданій брошурі можна помітити ще декілька абсурдів. В ній пишеться, що: «У 1914 р. щось закінчилось і щось почалось. Але що? Закінчилось 2520 р., тобто сім "визначених днів народів", а поча­лось БОЖЕ ЦАРСТВО в небі, де Ісус Христос є Царем. У 1914 р. НАСТАВ другий прихід Ісуса Христа до царства, НЕПОМІТНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ».
Те, що прихід був невидимим, є твердженням нелогічним. Якщо це був другий прихід Ісуса до Царства в небі (підкреслюємо в НЕБІ), то чи взагалі його міг хтось помітити. Чи може людина побачила Царство в небі?
Ще одна безглуздість полягає в тому, що прихід Христа відбувся в Небесному Царстві, а не на землі.
Біблія вчить нас, що Господь Ісус Христос після Воскресіння вознісся на небо (Ді. 1, 9). У подальших віршах читаємо, що прийде вдруге, але з неба на землю (Ді. 1, 11).
За короткий час після воскресіння Ісус вознісся на небо. Прийде вдруге на нашу грішну землю у видимий спосіб. А яким чином, -пере­буваючи в небі, ще раз прийшов до Царства в небі, - знають тільки... Свідки Єгови.
«У 33 р. Бог воскресив Ісуса Христа до життя в небі і промовив до Нього: "Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під­ніжком під твої ноги?" (Єв. 1, 13). Ісус, отже, сидить праворуч От­ця, очікуючи на обіцяне йому Богом Небесне Царство», - таке
читаємо в книжці Свідків Єгови «Від втраченого раю до знайденого раю», на с. 172.
Що ж... Ті, хто не знають Святого Письма, можуть подумати, що Ісус Христос мав «сидіти і очікувати» дев\'ятнадцять століть аж до часу, поки Свідки Єгови визначать Йому 1914 р. для посідання Не­бесного Царства.
Проте, вже святий Петро говорить, що Ісус від віків є в небі і Йому коряться ангели, всі власті і сили:
«Який, ЗІЙШОВШИ ЗНОВУ НА НЕБО, Є ПО ПРАВИЦІ БОЖІЙ, і йому ПІДКОРЕНІ ангели, власті й сили» (1 Пт. З, 22).
Ще перед віками Ісусові були підкорені ангели, власті й сили, а не в 1914 році, як вчать Свідки Єгови. Навіть якщо прийняти пояс­нення брошури за правильне, то напрошується висновок, що ДРУ­ГОГО ПРИХОДУ ІСУСА ХРИСТА ще НЕ БУЛО. Святе Письмо по­дає, що на землю має він прийти з силою та маєстатом. Такого при­ходу ще не було. До неба другий раз не прийшов у 1914 р., оскільки є там від віків. До Царства Небесного - як пояснюють Свідки Єгови другий раз прийти не міг, якщо від 1914 р. почав панувати.
Якщо би щойно почав, то не другий раз. Якби починав другий раз, то мав би закінчити «попереднє царювання». Святе Письмо не зга­дує, щоб Ісус починав царювати два рази. Тому й не було другого приходу, тим більше в Небесному Царстві.
Біблія виразно повчає, що другий прихід, про який у ній згадуєть­ся, відноситься до приходу Ісуса Христа на землю:
«...Мужі галилейські! Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо» {Ці. 1, 11).
Тепер хочемо показати суперечність у науці Свідків Єгови на основі їх публікацій. Листівка «Знак присутності Христа» на с. 3-4 вміщує наступне: «Всі речі, якщо вони мають риси присутності Хрис­та, повинні здійснитись протягом рівного проміжку часу. Крім цього, необхідно також виключати будь-які сумніви щодо здійснення Хрис­тових слів. Але чи ми знаємо про це все? Так. А відколи? Від 19-14 р. Навіть біблійна хронологія подає час другої присутності Христа, як і час, коли Він мав скористатись правом Царя. Цей час є 1914 роком. Про це неодноразово згадувала «Вартова Башта» від 1874 року, тобто за 35 років перед 1914 роком».
Давайте на деякий час повіримо словам листівки. Подану дату «за 35 років перед 1914 роком» перевіряємо на підставі книжки «Арфа 184
Божа», виданої не за 35 років перед 1914 роком, а за 15 років після 1914 року Д. Ратерфордом:
«Останню частину часу кінця Ісус називає жнивом. Саме жнива є закінченням світу. Він сказав, що прийде в цьому часі. Від 1874 р. відраховується час присутності Христа» (с. 242).
З цього випливає, що Ратерфорд є неправдомовцем, бо вказує не на 1914, а 1874 р., як початок невидимої присутності Христа. І це він написав через 15 років після 1914 р.
Листівка повчає, що вже в 1879 р. «Вартова Башта» проповіду­вала прихід Христа у 1914 р. Отже, Чарльз Расселл був також не­правдомовцем. Адже ще довго після 1879 р. він переконував, що Христос присутній від 1874 р. Доказом цього є часопис «Вартова Башта і Вісник присутності Христа». «Арфа Божа» на с. 246 пише: «В 1879 р. (Расселл) почав видавати часопис «Вартова Башта і Віс­ник присутності Христа», який до сьогодні виходить як двотиж­невик. Це є єдиний часопис, який звіщає другу присутність Христа».
Можемо сміливо стверджувати, що Ратерфорд взагалі не читав «Вартової Башти», яка протягом 35 років проповідувала другий при­хід Христа у 1914 р. Проте сам Ратерфорд 15 років після 1914 р., в 1929 р. вчив, що Ісус Христос прийшов удруге в 1874 р.
Отже, можна без сумніву стверджувати, що Расселл і Ратерфорд проповідували неправду.
Важко сказати, коли ця дата була змінена. Але залишається фак­том, що сьогодні більшість Свідків Єгови взагалі не знають про існування книжки «Арфа Божа». Нагадуємо, що «Арфа Божа», як і ряд інших публікацій, виданих першозасновниками організації, була вилучена з бібліотек Свідків Єгови, як «невластива їжа на визначе­ний час».
Заторкнувши під час розмови цю тему, ми отримали відповідь: «Чим ближче до світла, тим краще зрозуміння».
Наприклад, перше світло подає, що друга присутність Христа буде в XX ст. Ближче світло вчить, що другий прихід буде в першій половиш XX ст. А ще краще пояснення стверджує - у двадцятих роках XX ст. І, нарешті, остаточна ясність - 1914 рік.
Свідки Єгови бачать це світло по-іншому, для них півсутінок є меблями, коли більше розвиднілось - бачать шафу, а при повній ясності виходить, що це... кіт. Отже таке «світло» не може служити доведенням чогось.
Подібне «світло» просвічувало засновників теорії про другу
присутність Христа. Не може заперечити сам собі Святий Дух, який є правдивим світочем. Він не може раз сказати, що Ісус прийшов у 1874 р., а другий раз, що у 1914 р.
Вийшовши з цифрового лабіринту, давайте згадаємо Христові слова:
«А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, - лише один Отець» (Мт. 24, 36).
Виходить, що Свідки Єгови знають більше від самого Ісуса Хрис­та. Скориставшись нагодою, ми запитали: звідки вони взяли теорію про другий прихід Христа? «Злодій приходить завжди несподівано і ніхто його не може підгледіти. Так само прийшов Ісус Христос», -саме такою була відповідь Свідків Єгови. Навіть скористались цита­тою зі Святого Письма, щоб їх відповідь виглядала авторитетною:
«Чувайте отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо Син Чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте» (Мт. 24, 42-44).
Дивно розуміють цей уривок Свідки Єгови. Ми взагалі не діз­наємось із нього, що Ісус прийде несподівано. Проте святий Матей підкреслює, що Він прийде неначе злодій, тобто ніхто не знатиме ні дня, ні години. Злодій старається так прийти, щоб його ніхто не помітив, хоч не завжди це вдається. Але Ісус Христос прийде у види­мий спосіб, про що нас запевняє святий Йоан:
«ОТ, ПРИХОДИТЬ ІЗ ХМАРАМИ І ПОБАЧИТЬ ЙОГО КОЖНЕ ОКО, І ТІ, ЩО ЙОГО ПРОКОЛОЛИ...» (Од. 1, 7).
Свідки Єгови погоджуються з цим віршем. Кажуть, що Ісуса по­бачить кожен, але духовно. Як ми не старались, проте не отримали відповіді, хто підкинув і\'м таку теорію.
Давайте погодимось з тим, що Ісус прийде «духом» і побачить Його тільки «духовне око». Тоді принаймні дві заповіді Ісуса Христа не здійснились: що Він духовно залишився з нами до свого другого приходу-і кінця світу:
«...Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Мт. 28, 20). Важко вірити людям, які проповідують, що Ісус Христос прий­шов до нас невидимо в дев\'ятнадцятому чи двадцятому столітті. Якщо так, то треба було би відкинути слова Ісуса: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку».
Хіба не є актуальним запевнення Христове: 186
«Бо де двоє або троє зібрані в моє ім\'я, там я серед них» (Мт. 18, 20). Бачимо, що Ісус Христос в духовний спосіб завжди перебуває з тими, хто збирається в Його ім\'я, не від двадцятого століття.
Знову ж таки неправдивою виявилась і наука про НЕВИДИМИЙ ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО ОКА ДРУГИЙ ПРИХІД ІСУСА ХРИСТА. Святе Письмо не згадує про дату приходу (1874 чи 1914 р.), а лише виразно підкреслює, що Ісус прийде вдруге ВИДИМО. Проте день приходу знає тільки Отець Небесний. Нехай скаже нам про видимий прихід Ісуса Христа сама Біблія:
«Як блискавка, що на сході блисне й вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід Чоловічого Сина... Тоді на небі з\'явиться знак Сина Чоловічого, і тоді заридають всі племена землі й ПОБАЧАТЬ СИНА ЧОЛОВІЧОГО, ЩО НАДХОДИТИМЕ на небесних хмарах з потугою та славою великою» (Мт. 24, 27-30).
«Тоді Ісус сказав до нього: "Ти мовив. Тільки ж кажу вам: ВІД­НИНІ ВИ ПОБАЧИТЕ ЧОЛОВІЧОГО СИНА, який сидітиме пра­воруч Всемогутнього й ІТИМЕ на небесних хмарах"» (Мт. 26, 64).
«І сказали: Мужі галилейські! Чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо» (Діян. 1, 11).
Якщо ми дійсно приймемо теорію Свідків Єгови, тоді повинні визнати, що Святе Письмо містить недоречності:
«Про день же той чи годину - НІХТО НЕ ЗНАЄ: ні ангели на небі, АНІ СИН, - ТІЛЬКИ ОТЕЦЬ» (Мр. 13, 32).
Виходить, що день другого приходу Христа Спасителя, крім Бога Отця знають тільки Свідки Єгови. Тепер, дорогий Читачу, сам зроби висновок, чи дійсно наука Свідків Єгови має біблійну основу. Щоб Тобі було простіше зробити висновок, подаємо ще декілька фактів, які для Свідків Єгови служать правдивим доказом другої присут­ності Христа (очевидно невидимої).
Цьому присвячена стаття в книжці «Арфа Божа» (с. 243): «У 1874 р., коли прийшов наш Господь, почала існувати перша робіт­нича організація. Від цього часу значно поширилось світло науки в ділянці винаходів, яких є важко перелічити. Але давайте назвемо ТІЛЬКИ НАЙВАЖЛИВІШІ, які було винайдено після 1874 року, НА ДОКАЗ ПРИСУТНОСТІ НАШОГО ГОСПОДА. НАЙВАЖЛИ­ВІШИМИ ВИНАХОДАМИ є: лічильні машини, літаки, алюміній, антисептична хірургія, штучні фарби, автомобілі, КОЛЮЧИЙ ДРІТ, велосипед, целюлоїд, кореспондентські школи, ЦЕНТРИФУГИ для виготовлення сметани, парові плуги, Божий План Століть, електроводи, динаміт, газолінові двигуни, молотарки, денний газ, індукційні двигуни, лінотипи, верстати для виготовлення сірників, ПЕРЕСУВНІ КАРТИНКИ, Панамський канал, пастеризація, залізно-дорожні сигнали, МАШИНИ ДЛЯ ПОШИТТЯ ЧЕРЕВИК, бездим­ний порох, багатоповерхові будівлі, метро, фонограф, телефон, дру­карські машинки, пилососи і т.п.».
Чому Ратерфорд згадує такі винаходи як: колючий дріт, центри­фуги, машини для пошиття черевик? Відповідь на це знаходимо на с. 240: «По чому будемо знати, що час вже надійшов? Єгова відпо­відає: «Багато буде досліджувати, і побільшає знання» (Дан. 12, 4).
Свідки Єгови вчать сьогодні, що Ісус Христос прийшов у 1914 р. Значить, пророк Даниїл неправдиво пророкував про «дослідження і побільшення знань», з чого Свідки Єгови визначили 1874 р. за дату приходу Спасителя.
Доказом для Свідків Єгови, який підтверджує їх слова про дру­гий прихід Христа в 1914 р., є брошурка «Знак присутності Христа». На с. 4, у розділі «Епідемії і голод» читаємо: «Чи від 1914 року ми почали переживати збільшення захворювань? Так "Іспанка", котра... протягом декількох місяців забрала двадцять мільйонів людей, а двісті мільйонів сьогодні лежать хворими на цю епідемію. Постійно зростають такі хвороби як рак, шум серця, хвороби печінки, нирок, психічні розлади, також захворювання нервової системи. Війни? Дійсно. Землетруси й епідемії? Також. Ще варто сказати про недос­татність продовольства? Так... Китайці пережили найстрашніший голод, коли денно вмирало по 15000 людей. Голодними на той час було 30 мільйонів людей. В Індії 32 мільйонам осіб загрожувала голодна смерть... Від 1921 до 1923 року в одній із сусідніх держав люди вимирали, як мухи, а 35 мільйонів терпіли голод...»
Для кого Святе Письмо є знайомим, не може погодитись, що ви-щеприведені трагедії почнуться з приходом на землю Ісуса Христа. Ці події мають попередити Його прихід.
Війни, хвороби і голод - все це має відбуватися перед приходом Ісуса. А Свідки Єгови пишуть, що це відбувалось після 1914 р. прого­лошеного ними невидимого приходу Ісуса Христа. Навіть Святе Письмо говорить нам, що ці події ПОПЕРЕДЯТЬ Його прихід (Мт. 24, 29-30). Також Святе Письмо говорить, що диявол в останні дні заволодіє світом. Він бачитиме свій кінець, тому буде намагатись звести якнайбільше людей:
«...Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має» (Од. 12, 12).
Отже, тепер можна довільно, так як Свідки Єгови, змінювали дату другого приходу Христа. Адже винаходи пішли далеко вперед Не можна порівнювати пересувні картинки з телебаченням, а колючого дроту з супутником.
Людина, котра самостійно думає, зробить висновок із цього ділу і, взагалі, - висновок із цілої науки Свідків Єгови.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2