foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Постановка проблеми. З року в рік в Україні поширюються різноманітні неокульти. Звичайно, це проблема не лише українська, однак на вітчизняних теренах особливо плідно виростають новоявлені «гуру» різного ґатунку. Це пояснюється багатьма факторами, зокрема й економічними та соціальними проблемами, які спонукають людей шукати когось, хто дасть відповіді на всі ці питання та покаже швидкий шлях вирішення всіх проблем. Власне, вловлюючи такий попит, новоспечені «месії» і починають свою діяльність. Віднедавна почала голосно заявляти про себе нова організація – «Аллатра». Вона – досить багатолика, та маскується під різноманітні проекти, починаючи від громадських заходів та волонтерських акцій і закінчуючи начебто науково-дослідною діяльність.

Аналіз останніх досліджень. Оскільки активну діяльність рух «Аллатра» розпочав лише нещодавно, то релігієзнавці й дослідники неокультів тільки починають звертати на нього увагу. Серед тих, чиї статті торкаються цієї теми, можна назвати Валентину Новікову (подає загальний критичний огляд руху та проводить паралелі з «Білим братством» і російським рухом «анастасійців» («Дзвенячі кедри Росії»)) [1], Олега Нагорного (викладає доволі цікаву рецензію першої книги про «Сенсея», де детально описує різноманітні помилки та заблудження «гуру») [2], «Антисектанстський рух Білорусі» (також висувається теза про зв’язок «Аллатри» з «Білим братством») [3]. Варто згадати і Віктора Епіфанова, який у своїй статті [4], серед іншого, вказує на окультне ставлення послідовників «Аллатри» до особи та мощей прп. Агапіта Печерського. При цьому, автор посилається на слова намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя), де той засуджує таку практику, однак клініка Ігоря Данилова знаходиться саме на підвідомчій митрополиту Павлу території лаври. Більше того, на сайті «Аллатри» можна знайти відео, де митрополит Павло у своїх покоях люб’язно дає інтерв’ю учасниками руху, відповідаючи на їх запитання про віру. Хоча цілком очевидно, що подібні інтерв’ю робляться саме з метою «легалізації» руху в очах потенційних православних адептів.

Мета статті – проаналізувати вчення та діяльність організації «Аллатра»; висвітлити окультний, езотеричний та псевдонауковий характер цього руху; показати несумісність доктрини «Аллатри» із вченням Православної Церкви.

Сам розгляд «Аллатри» варто розпочати з лідера та беззаперечного «гуру» руху, «академіка» і «професора» Данилова Ігоря Михайловича. Інформації про його особу у вільному доступі поки що небагато. Вірогідно, що родом він зі сходу України, можливо, з Макіївки Донецької області, де з 1990 (1991) року займався лікуванням захворювань хребта за адресою вул. Бестужева, буд. 10. У 2002 році переїздить до Києва і відкриває клініку на території Києво-Печерської лаври. Сімейний стан не відомий, але, ймовірно – неодружений, адже видає себе «воїном світла» – «геліаром» високого рівня, які не повинні мати сім’ї. Хоча, чи дотримується сам Ігор Данилов цих постулатів, достеменно не відомо. В «Аллатрі» Данилов абсолютний авторитет, більше того, він нібито надзвичайна духовна істота та пророк, одночасно і ангел в тілі, і «реінкарнація» прп. Агапіта Печерського, «Утішитель Святий Дух», «Машиах» (месія в юдаїзмі), Рігден Джапо (згідно з тібетськими легендами, цар Шамбали, за якого має відбутися битва воїнів добра проти сил зла), Калкі (месія в індуїзмі), Майтрея (прийдешній вчитель людства в буддизмі) і навіть Імам Махді (останній наступник пророка Мухаммеда, своєрідний месія в ісламі). Щодо цього, то одним з аргументів, який начебто підтверджує те, що Данилов – це Махді, вказуються однакові ініціали «І. М.» (Імам Махді та Ігор Михайлович).

Швидше за все, саме Данилов і є автором (або співавтором чи одним з ідейних натхненників) книг руху, які підписані псевдонімом Анастасія Нових. На цей час існує 12 книг: «АллатРа» (діалог Анастасії Нових з Рігденом Джапо, як сказано в описі «Енциклопедія споконвічних духовних Знань про світ, суспільство і людину»), «Споконвічна фізика АллатРа» (доповідь, де до переказу реальних постулатів, викладених у науково-популярній літературі, додаються псевдонаукові викладки), «Сэнсэй. Исконный Шамбалы», «Сэнсэй –II. Исконный Шамбалы», «Сэнсэй – III. Исконный Шамбалы», «Сэнсэй – IV. Исконный Шамбалы», «Птицы и камень. Исконный Шамбалы», «Эзоосмос. Исконный Шамбалы», «Перекрестье. Исконный Шамбалы» (уся серія про «Сенсея» – белетристика невисокого ґатунку, головним героєм і «гуру» тут виступає дехто Ігор Михайлович, який в ході розкриття сюжетної лінії видає різноманітні «духовні істин»), «Живой источник» (збірка висловлювань «Сенсея»), «Духовные практики и медитации», «Предсказания будущего и правда о прошлом и настоящем» (думається, що назви останніх двох книг говорять самі за себе).

Опосередковано на участь Данилова вказує і порівняння деяких особливостей його мови і вживання слів. Зокрема, на різноманітних відео за його участю можна почути, що замість слова «про» він нерідко вживає «за», що особливо помітно саме при використанні російської мови. А саме:
«За него к сожалению мы не сможем поговорить открыто» [5];
«Я хочу упомянуть за Афон» [6].
У книгах теж зустрічається саме таке слововживання, причому різними персонажами:
«Да я тебе не за трамвай. Когда мы шли с Сэн­сэем, о чем ты думал всю дорогу?» [7];
«За мать Иисуса слышал, а вот за Марию…» [8].

Серед дослідників також існує думка, що до книжок, як і до руху в цілому, може бути причетна засновниця «Білого братства» Марія Цвігун (зараз Вікторія ПреобРАженська) [3].

На «творчу» участь Данилова може вказувати ще один момент. На сайті «літ мір» [9] Ігор Михайлович Данилов значиться автором однієї книги «Остеохондроз для профессионального пациента» та перекладачем майже трьох десятків книг, зокрема в жанрі фентезі, епічної фантастики, пригод та детективу. Наприклад, «Реліквії тамплієрів» та «Сьоме таїнство». Якщо це, звісно, не збіг в прізвищі та ініціалах, то, можливо, саме на цьому поприщі масажист Данилов напрацював свій літературний «талант» і розвинув захоплення «містичними реліквіями» та релігійними течіями.

Як емблема руху використовується порожнє коло, під яким зображується півмісяць. Пояснюється це тим, що коло, начебто, є символом душі, а також одним із символів прояву духовної істоти зі світу Бога. Півмісяць, обернений в гору, подається як символ людини, яка духовно звільнилася ще за життя. Сам знак «АллатРа», виявляється, використовувався як позначення того, хто прийшов з духовного світу (іншого, вищого) в цей матеріальний світ, оновлюючи втрачені споконвічні знання. Особлива увага звертається на те, що знак «АллатРа», нібито, є робочим (чистим) саме в такому вигляді, тобто порожнє коло над порожнім півмісяцем з ріжками вгору. Якщо ж в колі або півмісяці робили якісь зображення чи позначки, то такий знак, на думку ідеологів руху, переставав бути робочим (чистим) і ставав лише інформативним символом, як будь-яка книга, в якій читаєш загальні відомості. Пояснюється все це псевдонауковими побудовами про порушення «квантової взаємодії» знака зі світом та приправляється пасажем про «інші виміри»: «Знак із заповненим колом або півмісяцем, взаємодіючи з іншими вимірами зі свого другого виміру, при переході через езоосмос буде вже сприйматися в інших вимірах (у тому числі й у тримірному) не більше ніж картинкою, яка несе інформацію – символом» [10].


Таким чином, подається суміш окультизму із псевдонауковими нісенітницями. Подібних прикладів у вченні «Аллатри» чимало, адже воно – доволі розмаїта суміш усіляких езотеричних ідей. Для прикладу можна згадати вчення про «геліарів» – воїнів світла, таких собі ангелів у плоті, які мають три рівні (перший – найвищий) і виконують на землі дуже важливу місію. В історії вони, виявляється, відомі в багатьох проявах, це, зокрема, катари і тамплієри. Геліари, як зазначається в одному з відео «Аллатри», надзвичайно сильні не тілом, а духом, і вже неодноразово рятували все людство. Є тут і улюблена ідея шукачів «всесвітніх змов» – таємний уряд – «архонти», які начебто керують усім світом і приховують від звичайних людей правдиві споконвічні знання. Поціновувачі історій про вампірів також знайдуть щось для себе, адже в книзі «Эзоосмос. Исконный Шамбалы» подана ціла їхня класифікація. Так, «кандук» це колишня людина, яка перетворилася на такого собі «енергетичного вампіра» і тепер живиться «праною» (життєвою енергією людей). Кандуки представляють найвищий рівень вампірів і відповідно шукають собі помічників, які утворюють три щаблі в міру наближеності до кандука. Перший щабель становлять «лембої», їм розкривається таємниця «вічного життя» в матеріальному тілі та спосіб харчування праною від інших, однак не повідомляється, що кандук сам харчується і їхньою праною, а це «вічне життя» не зовсім вічне. Наступний щабель – «клохтуни», які відповідно набирають третє коло – «ізниль». Чим далі коло від кандука тим більше експлуатації і менше знань. Проста ж людина, з якої за цим ланцюгом збирається життєва енергія, називається «вязень» [11].

Любителі пророцтв також не залишені осторонь, для них є провіщення майбутнього від Анастасії Нових. Існують свої принади і для тих, хто захоплюється «навколонауковими» пошуками. Їм пропонується «дослідження» анонімних «науковців» («Споконвічна фізика АллатРа»). Ці «дослідження» обіцяють вирішити усі проблеми людства, їжу та необхідні речі створювати на атомному рівні, а енергію отримувати з простору. Світова ж наукова спільнота – це начебто просто марнотратники, які побудували Великий адронний колайдер замість того, щоб безкоштовно брати всі данні зі «Споконвічної фізики АллатРа».

Цікаво, що в спільноті присутня і певна культова практика. Оскільки їхній гуру (Ігор Данилов) двічі на день о 7:00 та о 19:00 (за Гринвічем) буде проводити свої робочі медитації, то кожен, хто в цей час також буде займатися медитацією або молитиметься (не залежно від місця перебування), отримає виняткову можливість підключитися до духовної хвилі «Владики Шамбали» й заявити про себе як про духовну сутність [12].

Попри все це, у передачі 5-го каналу «Єдина родина» за 02. 11. 2014 р. представник руху «Аллатра» Андрій Михальчук заявив, що організація має на меті об’єднання всіх людей під егідою добра, миру і свободи (звичайно ж, без будь-якої конкретики, як саме ця глобальна ідея має втілитися) та зазначив: «Ми не є ні політичною, ні релігійною організацією, ми не маємо до цього ніякого стосунку», а прагнення до об’єднання проілюстрував цитатою слів начебто Ісуса Христа: «Горе тому, хто кордони на землі створює і людей розділяє. Бо на небі немає кордонів, і на землі бути не повинно… будь то поділ за кордонами або за мовою…». Хоча, насправді, ця цитата з «філософсько-художнього твору» сучасного автора Дениса Соколова викладена в його книзі «Втрачені сторінки Євангелія». Соколов, зі свого боку, почерпнув матеріал із апокрифічного тексту «Євангельська історія, переказана протопопом Євлампієм і записана його духовними чадами».

Як видно, захоплення різноманітними апокрифічними текстами, окультними практиками та езотеричними вченнями намагаються подати таким, що нібито не має жодного стосунку до релігії. Адже на загал представники цієї організації прагнуть всіляко завуалювати релігійну складову власного вчення, яка, проте, є більш ніж очевидною. На сайті «Аллатри» цей самий Андрій Михальчук веде передачі про певні духовні практики, ангелів, геліарів, архонтів тощо. Приховування справжньої суті робиться, вочевидь, задля ширшої пропаганди руху і діяльності в державних установах, зокрема освіти та охорони здоров’я. Так, на сторінці «АЛЛАТРА – Добро в Дії» у соціальній мережі Facebook містяться повідомлення (з фотографіями заходів) такого змісту:

«Учасники Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» (м. Умань, Україна) 17 грудня 2015 провели в школі № 10 для учнів 5 - 6 класів урок Доброти. На заході спільно розкрили теми загальнолюдських духовно-моральних цінностей – доброти, взаємодопомоги, любові. Всі дітки отримали в подарунок барвисті розмальовки з Аллатрушкой «Розфарбуй світ своєю добротою», наклейки «Доброта – це ...». Діти дуже щиро і по-доброму відгукнулися на картинки і розмальовки з Аллатрушкой, на її мудрі, прості, людяні висловлювання»;

«16 грудня 2015 за підтримки активних учасників Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» (м. Суми, Україна) в міській клінічній лікарні № 5 для молодих співробітників відбулося свято «Введення в професію». На заході, який організований адміністрацією клініки для нових працівників з метою ознайомлення зі специфікою роботи та створення сприятливих умов роботи, також була представлена корисна медична і наукова література. Цю частину заходу підготували співробітники Сумської обласної наукової медичної бібліотеки спільно з учасниками МОД «АЛЛАТРА». Після заходу учасники «АЛЛАТРА» передали в дар Сумській обласній науковій медичній бібліотеці повний комплект книг Анастасії Нових, в тому числі і книгу «АллатРа» [13].

У підсумку варто зазначити, що в одній статті розкрити всі аспекти доктрини та діяльності «Аллатри» не видається можливим, тому цей неокульт потребує подальшого вивчення. Та вже зараз можна чітко констатувати, що цей рух абсолютно не сумісний із вченням Православної Церкви, адже щільно наповнений окультними ідеями та «месіанством» постаті Данилова, який, до речі, сам критично ставиться до Православної Церкви та відкидає догмат про Св. Трійцю. Зрештою, «Аллатра» може спричиняти деструктивний вплив на психіку, про що власне вже є свідчення. Так, за інформацією російських ЗМІ, в м. Пензі жінка через захоплення книгами Анастасії Нових потрапила до психіатричної лікарні [14].

На завершення, щоб чітко проілюструвати, що саме пропонується учасникам руху, варто привести ще одну цитату: «Человек может ограничиться этой «контрамаркой» в мир Бога, либо ещё и получить «власть над внешним». Для этих целей ему необходимо, на протяжении последующих семи дней, после данного тридцатитрёхдневного преобразования, вычитывать эту формулу по той же схеме, но уже вслух во внешнее. В результате произойдёт такая его энергетическая трансформация, которая откроет ему «власть над внешним», то есть над этим миром. Человек станет обладателем силы, благодаря которой можно реально вмешиваться и влиять на природу, и на события, и на людей, как говорится, не покидая пределов своей комнаты. Благодаря этой силе, он получит в данной земной Сфере власть над властью. Но эта трансформация налагает и особую Ответственность» [15].

Москалюк Констянтин Олександрович

1. Новикова В. ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА В ДЕЙСТВИИ: ОККУЛЬТНОЕ ДВИЖЕНИЕ «АЛЛАТРА» [Електронний ресурс] / Валентина Новикова – Режим доступу до ресурсу: http://pravlife.org/content/tehnologiya-obmana-v-deystvii-okkultnoe-dvizhenie-allatra.
2. Нагорный О. Рецензия на книгу Анастасии Новых «Сэнсэй. Исконный Шамбалы» [Електронний ресурс] / Олег Нагорный – Режим доступу до ресурсу: http://sektyby.rurs.net/archives/857.
3. Рэінкарнацыя «Белага Брацтва» заваёўвае Беларусь [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://sektyby.rurs.net/archives/761.
4. Епифанов В. Псевдопоклонение в пещерах [Електронний ресурс] / Виктор Епифанов – Режим доступу до ресурсу: http://lavra.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=3078&Itemid=127 .
5. Відеозапис [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=GKWK-JYPQS0 (з 02:00).
6. Передача о Гелиарах. Вдвоём наедине. Выпуск 31 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.youtube.com/watch?v=DqD8HAwUVP8 (з 35:50).
7. Новых А. Сэнсэй. Исконный Шамбалы [Електронний ресурс] / Анастасия Новых – Режим доступу до ресурсу: http://mnogoznai.tk/text/1163.
8. Новых А. Сэнсэй IV [Електронний ресурс] / Анастасия Новых – Режим доступу до ресурсу: http://mnogoznai.tk/text/8183.
9. ЛитМир - Электронная Библиотека [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.litmir.co/a/?id=45522.
10. Новых А. АллатРа [Електронний ресурс] / Анастасия Новых – Режим доступу до ресурсу: http://www.allat-ra.com/index.php/31-40/34-stranitsa.
11. Новых А. Эзоосмос. Исконный Шамбалы [Електронний ресурс] / Анастасия Новых – Режим доступу до ресурсу: http://vedinstve.com.ua/znanie/sensei/ezoosmos/skrytaya-realnost-kanduk-i-ego-vnutrennij-krug.
12. Новых А. Сэнсэй IV [Електронний ресурс] / Анастасия Новых – Режим доступу до ресурсу: http://mnogoznai.tk/text/8104.
13. АЛЛАТРА – Добро в Действии! [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/groups/allatra.good/?fref=ts.
14. Жительница Пензы попала в секту под влиянием книг [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76750/zhitelnica-penzy-popala-v-sektu-pod-vliyaniem-knig.
15. Новых А. Сэнсэй IV [Електронний ресурс] / Анастасия Новых – Режим доступу до ресурсу: http://mnogoznai.tk/text/8165.

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2