foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

"Всяка рослина, яку не Отець Мій Небесний насадив, викоріниться " (Мф., 11,13)
Тепер необхідно познайомитися із духовною школою, яку очолює О. Асауляк. За словами самої засновниці, Школа Духовного Подвижництва або Школа Єдиного (загального) Принципу (ШЄП) зовсім не схожа на будь-яку земну школу, а є "позасвітовим" явищем. Метою є не стільки подача нового матеріалу, скільки "розчинення попередніх нашарувань, які не відповідають істині, а також послідовне системне очищення свідомості від зібраної раніше інформації. Це своєрідне очищення ґрунту для істинного посіву" (Екстазис, с.334). В ШЄП учні також знайомляться з механізмом внутрішнього підключення до "джерела постійних знань", з принципом роботи в інформаційних полях, вивчають науку самопідготовки до народження в собі внутрішньої людини та "великого переходу в новий стан наступного планетарного циклу".
Усне та написане слово викладача не є аксіомою для учня. Воно - тільки одна із багатьох форм, в які зодягається отриманий матеріал. В ШЄП стільки направлень, скільки учнів, які проходять процес навчання. Мета - відкриття в кожному закладеної Космосом "творчої програми", яка повинна ввести людину в процес "відпрацювання і самореалізації."
Викладач школи є живим духовним каналом, тому викладання йде за участю всіх "тонких провідників" викладача та учнів від фізичного плану до духовного.
ШЄП - це космічний коледж в земних умовах. Невидимий контакт між учнями та наставником відбувається постійно на індивідуальних частотах, навіть за межами земної аудиторії. В процесі навчання беруть участь "службові духи" відповідної ступені творчих ієрархій, через котрих відбувається налаштування на канали "кураторів" та "центральний канал Ісуса Христа".
За словами О. Асауляк, подібні школи створювалися в усі часи і завжди мали надрелігійний характер, метою яких була не відміна релігійних систем, а глибокий синтез і глобальний підхід до єдиних законів створення Всесвіту. Відповідно історичним періодам програма ШЄП не виходила за межі напрацьованих езотеричних знань передових ланок даної епохи. Керівництво і заснування таких шкіл сама О. Асауляк приписує Ісусу Христу і тому сміливо називає свою школу християнською. "ШЄП - говорить О. Асауляк - це шлях до створення "нової Небесної обителі...", це знайдення Царства Божого в середині себе ще при земному житті" (Екстазис, с.336).
В школі відбувається постійний природній відбір за принципом: "хто має вухо чути - нехай чує" (Одкр. 2,29), тобто все сказане кожний розуміє на своєму рівні. Поступово із загальної маси відокремлюються класи першого, другого, третього і т.д. кола пізнання. Відсів за межі школи відбувається автоматично. Передача таємного знання відбувається на тонкому рівні через інформаційне поле учителя тим учням, які випрацювали певну ступінь готовності.
За словами О. Асауляк через відкритий духовний канал дається не нове вчення, а поглиблене витлумачення і шляхи до виконання вже даного знання на попередніх етапах розвитку цивілізації, що розкидане по всіх релігійних системах і вченнях. О. Асауляк говорить, що
через її школу йде ясне І просте витлумачення складних викладок, доктрин і концепцій, відбувається гармонізація та шліфування всіх сторін єдиного "кристалу" космічного знання.
Структура ШЄП приблизно така: на чолі стоїть головний лідер - О. Асауляк. В Києві вона систематично проводить курси, збираючи в середньому аудиторії по 300-500 чоловік. В обласних містах знаходяться групи послідовників, які очолюються місцевими лідерами, збираються раз на декілька місяців. Окрім них ще є домашні групи, які збираються приблизно один раз на тиждень, мають своїх керівників. Раз на рік О. Асауляк відвідує в обласних містах свої групи. Оплата за навчання коливається в залежності від рівня лекцій. Для початківців - близько ЗО грн. (перший курс), а для більш досконалих (5 курс) - 100 грн.
В 1993 р. послідовників О. Асауляк нараховувалось близько чотирьох тисяч. До 2000 року їх кількість значно збільшилась. Курсантами Школи Єдиного Принципу стають люди різних верств і професій: бібліотекарі, бухгалтери, робітники, вчителі, навіть кандидати наук, художники, музиканти, близько 20% - медпрацівники. Зараз школа має п`ять рівнів підготовки, її слухачі - в основному інтелігенція.
В групах проводяться спільні медитації, обмін інформацією, отриманою по "духовних" каналах, та духовним досвідом. Група поділяється за інтересами (де в найбільшій мірі може проявитись особисте "Я"). Наприклад, "я бачу", "я приймаю інформацію", "я декодер групи" (тобто за термінологією школи, людина яка переводить інформацію з тонкого плану на загальнодоступну людську мову).

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2