СІМ АНГЕЛІВ, КОТРІ ВИЛИВАЮТЬ СІМ ЧАШ ГНІВУ
БОЖОГО НА ЗЕМЛЮ
У цьому розділі зображується суд Божий над ворогами Церкви під емблемою семи фіал, або семи чаш гніву Божого, котрі виливаються сімома Ангелами. Емблема у цих кар взята з кар, котрі вразили древній Єгипет, поразка котрого була прообразом поразки лжехристиянського Царства, котре вище (Об. XI; 8) названо Єгиптом, а потім Вавилоном.