foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Земля і Соняшна система не так давно й виникли. І що знаменно — одноразово. В журналі „Природа", вид. Акад. Наук СССР. Москва. 1964, ч. 10 на ст. 6 астроном академік В. Г. Фесенков пише: „Сонце і планети утворилися одноразово ... біля 5 мільярдів років тому." В цьому ж журналі за 1964 p., ч. 1 на ст. 34 написано, що найновішими методами встановлено, що Соняшна система існує лише 4,5 мільярдів років. Тут же на стор. 81 зазначено, що загально прийнятої теорії походження Соняшної системи нема.
Проф. И. Є. Старик в річнику „Наука и человечество" Москва. 1963 на ст. 251 пише: „Мінімальний вік Землі 3,5 мільярди років, а максимальний 5-6 мільярдів." Він же на стор. 249 пише: „Ще не існує загально прийнятої фундаментальної теорії утворення Соняшної системи."
В 1968 році матеріялістична преса пише: „Наслідки експериментів по реєстрації нейтрино на глибині 1,6 кілометрів від поверхні землі в Південній Дакоті (США) спростовують загально прийняту теорію щодо віку існування та складу Сонця, бо встановлено, що вік існування Сонця, напевно, менше 4,5 мільярдів років, а температура його внутрішнього ядра є більша ніж 37 мільйонів ступнів, а не 28,8 мільйонів, як раніше припускалося." („Неделя", Москва. 1968, ч. 22, ст. 4).
Академік астроном Фесенков в „Природа." Москва. 1964, ч. 10 на ст. 2 пише, що були гіпотези походження Соняшної системи Фая, Лігондеса, Сі, Арреніуса, Бело, Дж. Дарвина, Джінса, Джефрейссона, Вейцзекера, О. Ю. Шмидта, Еджвор-та, Мек Крі, Камерона, Альфвена, Вуда й ін., і зазначає: „Всі ці гіпотези являли в суті лише більш чи менш дотепні здогадки без будьякої гарантії їх справедливости, тим більше, що ні одна з них ніколи не претендувала на пояснення всіх характерних особливостей планет і особливо їх дивної різниці між собою за скорістю і орієнтовкою обертання, внутрішній будові і т. п."
В журналі „Наука и жизнь." Москва. 1963, ч. 8 на ст. 39 написано: „В теперішній час існує 15 гіпотез походження Землі і Соняшної системи, що запропоновані вченими багатьох країн. І ні одна з них не є повністю задовільною."
Як установилися певні віддалі планет від Сонця? Математичні обчислення Лапласа та Пуасона показують, що лише при такому розташуванні планет, як тепер, можлива певна стабільність соняшної системи. Ті чи інші зміни викликали б руїну її. Це ж стверджує і радянський математик В. И. Арнольд („Природа" Москва 1963, ч. 12 ст. 105).
Ми говоримо Соняшна система. Але слово „система" означає упорядкованість.
Невже ця упорядкованість сталася сама собою?
В книзі „Природознавство й релігія." Київ. 1957 на ст. 47 написано: „Відомий англійський астроном В. М. Смарт в книзі „Походження Землі", що вийшла другим виданням в
1953 році, оголошує неможливим розв`язати проблему походження Землі, тому що вона створена Богом, а наміри й цілі Божества залишаться для нас назавжди таємницею. „Земля є — пише Смарт, — результат великих змін частини матеріяльного Всесвіту, які можна пояснити в межах природних процесів, що погоджуються з установленими науковими принципами, або ж, можливо, можуть бути пояснені кінець кінцем тільки визнанням Творящої сили." В кінці книги Смарт заявляє: „Багатьом з нас, як ученим, так і не ученим, тепер, так само як і раніше потрібна віра в Божественного Творця."

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2