foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Apologet

Апологет : православний апологетичний сайт

Фавор - (єванг.)гора, на якій відбулося преображення Ісуса Христа.

Фанатизм (від лат.`шалений`) - сліпа прихильність до певної ідеології, нетерпимість щодо будь-яких інших поглядів.

Фарисеї (євр. `ті, що відділилися`) - секта в іудаїзмі (ІІ ст. до н.е. - ІІ ст. н.е.), представники якої наполягали на суворому дотриманні релігійних норм, виступали проти впливу еллінізму. Згідно з Євангеліями, Ф. відрізнялись удаваним благочестям.

Фаталізм (від лат.`невідворотний`) - принцип або вчення, що визнає пререченість подій, заперечує свободу волі та випадковість. Ф. властивий ісламу, певним напрямкам протестантизму та деяким іншим релігіям.

Фатіма (бл. 605-633) - дочка Мухамеда та дружина його брата Алі.

Фатіма - ( кат.) селище поблизу Лісабона, де в 1917 р. трьом селянськім дітям являлася Богородиця.

Фатум (лат.) - у давніх римлян невідворотна воля богів.

Фейербах Людвиг Андреас (1804-72) - нім. філософ. Праці: `Сутність християнства` (1841), `Лекції про сутність релігії` (1851).

Феміда - богиня правосуддя в давньогрецькій міфології.

Фен шуй (кит.`вітер та вода`) - кит. мистецтво композиції, що пов`язане в першу чергу з даосизмом.

Феодосій Печерський (бл. 1036-91) - прав. святий, один з засновників і перших ігуменів Києво-Печерської лаври.

Фетишизм (від франц. `талісман, амулет, ідол`) - поклоніння неодухотвореним предметам, що ніби-то мають надприродні властивості.

Філіокве (лат.`і від Сина`) - (кат.)доповнення до Символу віри, згідно з яким Бог Святий Дух сходить не тільки від Бога-Отця, а також і від Бога-Сина.

Філон Олександрійський (бл. 25 до н.е. - бл. 50 н.е.) - іудео-елліністичний філософ, засновник методу алегоричного тлумачення Біблії, його погляди справили значний вплив на християнське віровчення.

Флоренський Павло (1882-1937) - православний священик, богослов, вчений-енциклопедист. Праці: `Стовп і утвердження істини` (1914), `Іконостас` (1922).

Францисканці - (кат.) члени чернечого жебрущого ордену, заснованого в Італії в 1207-09 рр. Франціском Ассізьким.

Франціск Ассізький (1182-1226) - (кат.) святий, засновник ордену францисканців.

Фрейд Зігмунд (1856-1939) - австрійський психолог. Праці: `Тотем і табу` (1913), `Мойсей і монотеїзм` (1939).

Фрейзер (Фрезер) Джеймс Джордж (1854-1941) - англ. етнограф, заснував порівняльний метод в релігієзнавстві. Праці: `Золота гілка` (1911-15), `Фольклор у Старому Завіті` (1918).

Фромм Еріх (1900-80) - нім. психолог-неофрейдист. Праці: `Психоаналіз і релігія` (1950), `Мати чи бути?` (1976).

НОВИЙ ЗАВІТ і ПСАЛТИР (аудіоформат)

МЕЧ ДУХОВНИЙ

Меч духовний №2